Frösådden

Tiden för frösådden närmar sig, det finns fröer som redan nu vill komma ner i jorden, fuktigt och svalt tex.Verbena, Penseér och Kronärtskocka. Vissa fröer kan behöva stratifieras (köldbehandlas en tid i kylskåpet) innan de gror och andra kan sås direkt i kruka.

Men inga frön som sås nu är nöjda med det lilla ljus som vinterdagarna ger utan behöver tillskottsbelysning.

Det är  alltså hög tid att bestämma, så fröna hinner att växa till sig för att planteras ut på friland på vårkanten.

One Comment